دسته: درباره ما

در باره ما، دانشنامه معاصر قرآن کریم

by

دانشنامه معاصر قرآن کریم در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد. این دانشنامه مرکز تخصصی تحقیقات قرآنی است و موسسه ای غیر دولتی  و وابسته به آکادمی مطالعات ایرانی لندن و انتشارات سلمان آزاده است.

READ ARTICLE